business1

УСЛУГИ

Лекторирање, коригирање и јазично редактирање на: оригинални

повеќе
business2

ЗА НАС

Лектурата подразбира стручно читање и исправање грешки

повеќе
slider7

КОНТАКТ

  За Вашите прашања, предлози, забелешки, пополнете ја

повеќе

Лектор-МК

Сите заедно да го негуваме и да го чуваме нашето наследство - македонскиот јазик.

Инвестирајте во квалитетот на пишаниот збор!

За нас

Нашите клиенти

Сведоштва

„При дилема за одредени термини секогаш ми давале соодветен стручен одговор, понудувајќи ја пред сѐ основата на зборот .“ (Доцент доктор на Природно-математичкиот факултет - Скопје)

доц. д-р Билјана Миова
доц. д-р Билјана Миова

„Нашето пријателство прерасна во деловна соработка. Задоволна сум од професионалноста, квалитетот и почитувањето на крајниот рок.“ (Магистер на Економскиот факултет - Прилеп)

м-р Надица Фотев
м-р Надица Фотев